Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
WAŻNE! - NABÓR WNIOSKÓW - EDYCJA 2016

2016-03-06

 

Ośrodek Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

ogłasza nabór wniosków do Programu „Działaj Lokalnie IX”

 

Termin naboru: 04.03.2016 – 08.04.2016

 

W ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:

- mają siedzibę w gminach: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

 

Termin naboru: 4 marzec – 8 kwiecień 2016

Termin realizacji projektów:  1 marzec 2016 – 31 grudzień 2016

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 20.04.2016

 

Łączna pula przeznaczona na granty w 2016 roku wynosi min. 55 000,00 zł,

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Wnioski składane są tylko i wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem:www.system.dzialajlokalnie.pl

 

Wypełniony wniosek należy przesłać do 08.04.2016 do godz. 23:59.

 

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło.

Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą.

Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

- kwota wnioskowanej dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalniepod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową przed spotkaniem informacyjnym lub przystąpieniem do napisania wniosku:

 

REGULAMIN KONKURSU

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Dla zainteresowanych odbędą się spotkania szkoleniowe i konsultacje.

 

Konsultacje:

Pomysły i projekty można konsultować po wcześniejszym umówieniu. Konsultacje będą odbywać się w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

 

Informacji udzielają:

Sylwia Jasińska – koordynator Programu „Działaj Lokalnie IX” w Dolinie Baryczy

 

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,

tel. 71 38 30 432,

partnerstwo@nasza.barycz.pl

biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00