Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
NABÓR WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJI XI_2019

2019-04-11

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie XI”2019

NA CO?

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2019 wspierane będą projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 • służą realizacji idei Edukacji dla Dolny Baryczy tj. zaangażowaniu i wzrostowi wiedzy  na temat specyfiki obszaru Doliny Baryczy

Zachęcamy do upamiętnienia 30 rocznicy przemian demokratycznych w Polsce (wolne wybory 4 czerwca 1989 roku) oraz rocznicy 20 lat członkostwa w strukturach NATO i 15 lat w Unii Europejskiej.

Wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.

Preferowane będą wnioski podmiotów, które będą uczestniczyć w szkoleniu nt. zasad  uczestnictwa w konkursie i procedur programu „Działaj Lokalnie”.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DOKUMENTACJA -> do pobrania

DLA KOGO?

Program „Działaj Lokalnie” skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie dwa warunki:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/ instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem o udzielenie osobowości prawnej, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie. Ośrodek Działaj Lokalnie zastrzega sobie prawo do udzielenia zgody grupie wnioskującej na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

Wniosek o udzielenie zgody do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DOKUMENTACJA -> do pobrania

 

JAK i KIEDY?

Termin naboru: 12.04.2019 – 12.05.2019

Termin realizacji projektów: 01 czerwiec 2019 – 31 grudzień 2019

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 25.05.2019

Wnioski składane są wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl

Wypełniony wniosek należy przesłać do 12.05.2019 do godz. 24:00.

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

ILE ?

Pula przeznaczona na granty w naborze 2019 roku wynosi 55 010 zł.

 

Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

JAK TO ROBILI INNI ? 
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

ZAPRASZAMY na SZKOLENIA

Dla zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu odbędą się spotkania szkoleniowe i konsultacje.

Szkolenia - terminy:

 • 23.04.2019 –( wtorek )godz. 16.30 -18.30  w Centrum Aktywności Lokalnej, Milicz, pl. ks. E. Waresiaka 7 ( sala konferencyjna) parter;

 

 • 24.04.2019 – (środa) godz. 16.00 – 18.00 w Zespole Placówek Kultury, Żmigród, ul. Wrocławska 12; 

 

 • 25.04.2019 – (czwartek) godz. 16.30 – 18.30 w Odolanowskim Domu Kultury, Odolanów, ul. Bartosza 7;

 

 • 29.04.2019 – (poniedziałek) godz. 16.00 – 18.00 w Świetlicy Środowiskowej w Moszycach – Twardogóra.

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” udziela:

 Jan Bernacki  – koordynator Programu „Działaj Lokalnie XI_2019” w Dolinie Baryczy

e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl

 

Konsultacje:

Pomysły i projekty można konsultować w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Konsultacji udziela:

 Inga Demianiuk-Ozga  - animator lokalny, dyrektor biura

tel. 71 38 30 432, dzialaj@nasza.barycz.pl

 

biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,