Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
WNIOSKI EDYCJI XI_2019 JUŻ OCENIONE I WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

2019-05-26

Szanowni Wnioskodawcy.

 

Po kilkudniowej indywidualnej ocenie wniosków w generatorze,  Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 23.05.2019 r. w godzinach od 16.10 do 22.00 dokonała podsumowania oceny merytorycznej wniosków złożonych w naborze do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

 

Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka sektora społecznego, gm. Cieszków,

Sekretarz –  Marta Lewandowska – przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Magdalena Fortuniak - przedstawicielka sektora gospodarczego, gm. Milicz

Dariusz Piechowiak – przedstawiciel sektora społecznego, gm. Przygodzice – (nieobecny z powodu choroby, ale oceniający w generatorze),

Jan  Bernacki - przedstawiciel ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Twardogóra.

 

Na 15 złożonych wniosków, komisja rekomendowała przyznanie  grantów dla 11 wnioskodawców, w tym dla 5 warunkowo – z sugestią  zredukowania budżetów ocenionych wniosków.

Wnioskodawcy po zapoznaniu się z warunkami komisji wyrazili zgodę na poprawienie wniosków o kwoty wskazane przez komisję. Po utworzeniu listy rankingowej wniosków, komisja wystąpiła z rekomendacją listy do Zarządu ODL, który w dniu 25.05.2019 r.  zaakceptował listę rankingową rekomendowaną przez komisję.

 

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski i serdecznie gratulujemy tym, którym udało się zdobyć grant! :)

 

Niestety nie starczyło środków finansowych dla wszystkich wnioskujących o granty.  

 

Tych z Państwa, którym nie udało się otrzymać grantu, zachęcamy do spróbowania swoich sił w kolejnym naborze wniosków zapewne już za ok. 10 miesięcy.

 

Poniżej prezentujemy listę rankigową wnisków LKG

Lista rankigowa 2019