Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PODPISANE I DZIAŁANIA RUSZYŁY Z KOPYTA

2019-06-13

Na spotkaniu w dniu 31.05.2019 r. w siedzibie ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Miliczu, liderzy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Doliny Baryczy uroczyście podpisali umowy na dofinansowanie projektów wyłonionych w trybie konkursowym Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W imieniu ODL umowy podpisali Prezes Zarządu Inga Demianiuk-Ozga oraz Skarbnik Zarządu Jan Bernacki.

Na spotkaniu w kameralnej atmosferze przy kawie, herbacie reprezentanci grantobiorców zaprezentowali planowane działania w swoich miejscowościach i z entuzjazmem wymieniali oczekiwane rezultaty tych działań.

W tym roku, chyba po raz pierwszy po dofinansowanie do swoich działań z programu „Działaj Lokalnie” w Dolinie Baryczy wnioskowały Koła Gospodyń Wiejskich i to z pozytywnym skutkiem w dwóch przypadkach.

Po ceremonii uroczystego podpisywania umów, beneficjenci zostali zapoznani z zasadami i wymogami prowadzenia dokumentacji projektów oraz ich promowania, a także rozliczania grantu.

Działania kilku projektów rozpoczęły się nazajutrz po podpisaniu umów, trzy projekty ruszą od lipca, a realizacja kolejnych trzech projektów zacznie się w sierpniu.

W tym roku bardzo aktywnie będzie w gminie Żmigród, z której od kilku lat nie wpływały wnioski do konkursu „Działaj Lokalnie”. Realizowane tam będą trzy projekty. Na obszarze gminy Milicz realizowane będą cztery projekty, a na obszarze gminy Przygodzice dwa projekty. Po jednym projekcie będą realizować organizacje z gminy Odolanów i Sośnie.  

Informacje o planowanych działaniach i relacje z ich realizacji będą sukcesywnie zamieszczać beneficjenci tu na tym portalu w dziale „CO SŁYCHAĆ W PROJEKTACH?”

Czekamy z zaciekawieniem na relacje i zdjęcia z realizowanych działań. Pierwsze z nich już zostały zamieszczone.

Życzymy serdecznie dużo satysfakcji ze wspólnych dokonań i osiągnięcia zakładanych rezultatów.

Zespól ODL.

JB