Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
KONIEC NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO (II etap)

2020-06-26

Drodzy Państwo!

Dnia 25.06.2020 r. o godzinie 24:00 zakończył się nabór uzupełniający (II etap) wniosków do edycji Programu „Działaj Lokalnie” XI_2020.   Zostały złożone 3 wnioski w generatorze.

Wszystkie wnioski złożyły organizacje pozarządowe.

Wnioskodawcy starają się o granty na sumaryczną wartość 17 940 zł.

A do rozdysponowania pozostaje kwota 7 964 zł.

Trwa ocena wniosków pod względem formalnym. Po pozytywnej ocenie formalnej, wnioski zostaną przekazane Lokalnej Komisji Grantowej do oceny merytorycznej.

O tym co postanowi Lokalna Komisja Grantowa dowiemy się na początku przyszłego tygodnia.

Dziękujemy za złożone wnioski.

Wykaz złożonych wniosków w naborze uzupełniającym do dnia 25.06.2020 r.