Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
NABÓR WNIOSKÓW DO I ETAPU KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE XII_2021 ZAKOŃCZONY

2021-05-10

Drodzy Państwo!

Dnia 09.05.2021 r. o godzinie 24:00 zakończył się nabór wniosków do I etapu konkursu edycji Programu „Działaj Lokalnie” XII_2021. O tym, czy odbędzie się II etap dowiemy się niebawem.

Złożonych zostało 12 wniosków w generatorze, a w tym:

- 10 wniosków od organizacji pozarządowych

- 2 wnioski od grup nieformalnych – jako Inicjatywa Działaj Lokalnie

Wnioskodawcy starają się o granty na sumaryczną wartość 65 770,75 zł.

A do rozdysponowania jest kwota 56 000 zł.

Obecnie wnioski są oceniane pod względem formalnym. Po pozytywnej ocenie formalnej wnioski zostaną przekazane Lokalnej Komisji Grantowej do oceny merytorycznej.

O tym, które wnioski zdobędą uznanie Lokalnej Komisji Grantowej i w jakiej wysokości dofinansowania, dowiemy się najpóźniej do dn. 17.05.2021 r.

Serdecznie dziękujemy za złożone wnioski, a niebawem poinformujemy o werdykcie Komisji oraz czy pozostały środki w puli konkursu, i tym samym czy ewentualny II etap konkursu odbędzie się.

Wykaz złożonych wniosków w I etapie konkursu do dn. 09.05.2021 r.