Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
LOKALNA KOMISJA GRANTOWA OCENIŁA WNIOSKI Z II ETAPU NABORU 2021 R.

2021-05-29

Szanowni Wnioskodawcy II etapu naboru wniosków Działaj Lokalnie 2021.

 Lokalna Komisja Grantowa na posiedzeniu w dniu 28.05.2021 r. dokonała podsumowania oceny merytorycznej wniosków złożonych do dn. 23.05.2021 r. w II etapie naboru do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”.

 Skład Lokalnej Komisji Grantowej:

Przewodnicząca - Grażyna Krajewska – przedstawicielka sektora gospodarczego, gm. Cieszków,

Sekretarz –  Marta Lewandowska – przedstawicielka ośrodka kultury, gm. Żmigród,

Dariusz Piechowiak – przedstawiciel sektora społecznego, gm. Przygodzice,

Jan  Bernacki - przedstawiciel ODL Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, gm. Twardogóra.

 Spośród 4 złożonych wniosków, komisja rekomendowała przyznanie  grantów dla 3 wnioskodawców warunkowo – z sugestią zredukowania budżetów ocenionych wniosków oraz wysokości kwot wnioskowanych dotacji.

Wszyscy wnioskodawcy po zapoznaniu się z warunkami komisji wyrazili zgodę na korekty  wniosków o kwoty wskazane przez komisję.

Komisja postanowiła nie przyznać dotacji dla jednego wnioskodawcy z powodu niespełnienia wymogów programu „Działaj Lokalnie” przez co w wyniku  oceny wniosek nie otrzymał minimalnej ilości punktów. Po utworzeniu listy rankingowej wniosków, komisja wystąpiła z rekomendacją listy do Zarządu ODL o przyznanie grantów.

 Wnioskodawcom dziękujemy za złożone wnioski.

 Do rozdysponowania w tym roku pozostała jeszcze kwota 5327,33 zł.

 A więc kontynuowany jest III etap naboru wniosków do konkursu Działaj Lokalnie 2021, jednakże z dużą preferencją punktową dla wnioskodawców z gmin, z których w poprzednich etapach nie były składane wnioski.

Wnioski można składać do dn. 06.06.2021 do godz. 24.00.

 Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków LKG

Lista rankingowa wniosków - II etap naboru do dn. 23.05.2021 r.