Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJI XII_2022

2022-06-06

Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór uzupełniający wniosków w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE XII 2022

 NA CO?

 W ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE wspierane będą projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja

DLA KOGO?

 Program DZIAŁAJ LOKALNIE skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które spełniają łącznie dwa warunki:

 • mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.
 • planują prowadzić działania na terenie jednej lub kilku z wymienionych gmin.

Grupa nieformalna składająca wniosek powinna najpóźniej w dniu wysłania wniosku uzyskać pisemną zgodę na udzielenie osobowości prawnej od zarejestrowanej organizacji  społecznej (stowarzyszenia, fundacji, KGW) lub instytucji (placówki oświatowej, ośrodka kultury, biblioteki)  w celu przedłożenia w Ośrodku DZIAŁAJ LOKALNIE.

 W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka DZIAŁAJ LOKALNIE na udzielenie zgody składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, w terminie 7 dni przed złożeniem wniosku.

 Ośrodek DZIAŁAJ LOKALNIE zastrzega sobie prawo do udzielenia takiej zgody dla ograniczonej ilości  grup nieformalnych. Formularz wniosku o udzielenie zgody na realizację Inicjatywy Działaj Lokalnie jest do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

  JAK i KIEDY?

 Termin naboru: system ciągły aż do wyczerpania puli na granty

 • pierwszy etap naboru uzupełniającego – wnioski złożone do 17.06.2022,
 • drugi etap naboru mija 30.06.2022 (jeśli zostaną środki po pierwszym naborze)
 • ewentualny trzeci etap mija - 15.07.2022
 • ewentualny czwarty etap mija - 30.07.2022

 Termin realizacji projektów: do 31 grudzień 2022

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych etapów naboru konkursu - do 10 dni po zakończeniu etapu naboru.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków – generatora.

Z treścią formularza wniosku można zapoznać się przed imiennym zarejestrowaniem do generatora – dostępnym TUTAJ lub na stronie www.dzialaj.barycz.pl   w zakładce DO POBRANIA ->Dokumentacja.

 Wypełniony wniosek należy wysłać za pomocą generatora elektronicznie do dnia 17.06.2022 r. do godz. 24:00; lub gdy nie wyczerpie się pula środków w pierwszym etapie naboru uzupełniającego: do 30.06.2022 lub do 15.07.2022 r lub do 30.07.2022 r.

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować do generatora pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybierając przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać z wcześniej założonego konta.

ILE ?

 Pula przeznaczona na granty w naborze 2022 roku wynosi 55.500 zł., ale w puli konkursu po wcześniejszych naborach  pozostała kwota - 19 929 zł.   13.929 zł   nabór do 15.07.2022 - 8.529 zł nabór do dn. 30.07.2022 - 5.567 zł

 Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł, Uwaga: wnioskodawcy z gmin: Cieszków, Milicz, Krośnice i Sośnie ze względu na całkowite bądź częściowe wykorzystanie limitów kwotowych przydzielonych dotacji, mogą składać wnioski o dotację w naborze do dn. 15.07.2022 r. do dn. 30.07.2022 r. w ograniczonych kwotach: Cieszków - limit wyczerpany, Milicz - max 2.500 zł limit wyczerpany, Krośnice - max 3.100 zł, Sośnie - max 3.300 zł

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego5 % w postaci finansowej.

UWAGA ZMIANA W 2022 ROKU!

nie ma konieczności wkładu własnego w postaci finansowej - wyłącznie dla projektów dotyczących w całości zapobiegania epidemii lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii; lub projektów dotyczących pomocy uchodźcom z Ukrainy.  

 Wkład własny finansowy nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie. Pozostała część lub całość wkładu w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

 - Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie. Po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

 JAK TO ROBILI INNI ?

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl  znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

 SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU W GENERATORZE

Dla podmiotów zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu, planowane są szkolenia on-line (Platforma ZOOM – w szkoleniu uczestniczyć można za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu - komputera lub telefonu komórkowego.

 Pierwszy termin szkolenia:  09.06.2022 r. (czwartek) w godz. 18:00 - 19:30

Link do szkolenia:

Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/84635260147?pwd=SklrbDl3dlZBdkJySFBJdFU2SEhQdz09

Meeting ID: 846 3526 0147
Passcode: 112702

Drugi termin szkolenia:  27.06.2022 r. (poniedziałek) w godz. 16.30 - 17.30

Link do szkolenia:

https://us06web.zoom.us/j/84697598007?pwd=M0pySWdieGtucEt1UFlKWWUxUGdmZz09

 Meeting ID: 846 9759 8007

Passcode: 668129

Trzeci termin szkolenia:    08.07.2022 r. (piątek) w godz. 16.30-17.30

Link do szkolenia:

https://us06web.zoom.us/j/85353404071?pwd=RmxrZzZRVTdHMnpjWmxuak9HRXgxUT09

Meeting ID: 853 5340 4071
Passcode: 499644

Czwarty termin szkolenia:   26.07.2022 r. (wtorek) w godz. 18.30 - 19.30

Link do szkolenia: 

 https://us06web.zoom.us/j/89435668956?pwd=THRVOG4vKzBwcmJTdGVKYlA3RDdkUT09

Meeting ID: 894 3566 8956
Passcode: 333666

W przypadku problemów z łączeniem proszę konsultować się z osobą z doświadczeniem informatycznym lub telefonować: 603197719.

Link do materiału szkoleniowego na sesji on-line:  http://www.dzialaj.barycz.pl/files/?id_plik=293

 Informacji  w zakresie rejestracji do generatora, wypełniania pól formularza wniosku w generatorze udziela koordynator Programu DZIAŁAJ LOKALNIE pod tel. 603 19 77 19  lub pod  adresem e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl. Codziennie w godzinach od 12:00 – 20:00

  KONSULTACJE  POMYSŁÓW  NA  PROJEKTY

 Zapraszamy do konsultacji pomysłów przed edytowaniem wniosku, a także w trakcie edytowania.  Konsultacji telefonicznie pod nr tel. 603197719 lub mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  udziela Jan Bernacki koordynator programu "Działaj Lokalnie" w ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, w dni powszednie w godzinach 12:00 – 20:00.