Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Sponsorzy/Partnerzy

Program "Działaj Lokalnie" zakłada współpracę i wsparcie Daryczyńców, pozyskanie funduuszy, które w jawny, przejrzysty sposób przekazywane są grantobiorcom. Powstaje w ten sposób platforma współpracy różnorodnych środowisk na rzecz budowania aktywności w Dolinie baryczy.

Środki pozyskane od Darczyńców w programie "Działaj Lokalnie" w Dolinie Baryczy pochodzą m.in od:


Honorowy Darczyńca:

Bank Spółdzielczy w Miliczu


Bank spółdzielczy w Miliczu jest Honorowym Darczyńcą Konkursu "Działaj Lokalnie", którego celem jest aktywizacja lokalnej społeczności. Ponadto wspiera funkcjonowanie Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Lokalnej Grupy Działania. Jest stale powiązany z okolicznym środowiskiem. Od początku wspiera i towarzyszy działaniom Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", przyczyniając się do rozwoju regionu.


 Partnerzy programu: