Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2015

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Książka pełna wspomnień

Projekt ma na celu zebranie, opracowanie i wydanie w formie książkowej wspomnień mieszkańców gminy Twardogóra, którzy przyjechali na ziemie zachodnie po II wojnie światowej. Realizatorem projektu jest Klub Seniora działający przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze. Projekt będzie realizowany od września do grudnia br.

Tytuł: Książka pełna wspomnień

Termin realizacji: 1 września - 31 grudnia 2015

Miejsce realizacji: gmina Twardogóra,

Finał: wydanie książki, wieczorek głośnego czytania wspomnień, koncert piosenki polskiej,

Finał grantu "Książka pełna wspomnień"

2015-12-21 14:38:06

Realizowany od września br. przez Klub Seniora pod patronatem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze projekt „Książka pełna wspomnień” w ramach „Działaj Lokalnie IX” miał swój finał w środę 16 grudnia w Świetlicy Środowiskowej „Harcówka” w Twardogórze.
                Projekt polegał na zebraniu i spisaniu wspomnień najstarszych mieszkańców Twardogóry i okolic o czasach powojennych na naszych ziemiach, a także zgromadzeniu bazy starych fotografii przez międzypokoleniowe grupy wolontariuszy. Korektą i opracowaniem wspomnień zajęły się polonistki Urszula Konopko i Krystyna Wojtkiewicz. Te wszystkie działania zmierzały do wydania „Książki pełnej wspomnień”, co też się w grudniu udało.
                Na głośne czytanie wspomnień oraz koncert piosenki polskiej przybyli: burmistrz Ryszard Gąsior, radna Agnieszka Szydełko – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze, Sylwia Jasińska - koordynatorka projektu z ramienia Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Jan Wieczorek - prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Twardogórze, wspominający wraz z opiekunami i wolontariusze projektu. Gości witała i spotkanie poprowadziła Aleksandra Dwornikowska - przewodnicząca Klubu Seniora. Część artystyczną wyreżyserowała Urszula Konopko, która opiekuje się grupą teatralną „POZA 1”.  Aktorzy czytali fragmenty wspomnień, które przerywane były śpiewem Konrada Tesznara, wykonującego piosenkę „Szli na zachód osadnicy”.  
                Środowy wieczór był pełen wzruszeń nie tylko dla osób starszych, ale także dla młodszych. Niejednemu zakręciła się w oku łza, nie brakowało też powodów do uśmiechu. Jednak najważniejszy moment czekał na wszystkich na końcu spotkania. Pani przewodnicząca z pomocą wolontariuszy rozdawała wtedy „Książki pełne wspomnień” już w formie papierowej. Trafiły one w ręce przedstawicieli władz, wspominających i wolontariuszy projektu. Przy drożdżowych babach upieczonych w glinianych formach przez Krystynę Bajcar i herbacie korzenno-ziołowej przyrządzonej przez Danutę Zając starsi i młodsi dzielili się wrażeniami ze spotkania, wspólnie śpiewali też piosenkę „Tylko we Lwowie”. Dzięki temu, że książka trafi też do bibliotek szkolnych i publicznych z terenu miasta i gminy Twardogóra, wszyscy mieszkańcy będą mieli do niej dostęp.

 

 


Kolejna próba przed finałem grantu "Książka pełna wspomnień"

2015-12-09 17:38:09

Odbyła się kolejna próba przed finałem grantu "Książka pełna wspomnień", w której udział wzięli aktorzy-amatorzy z grupy teatralnej POZA 1 pod kierunkiem pani Urszuli Konopko. Próba generalna odbędzie się 14 grudnia już w Świetlicy Środowiskowej "Harcówka". A wielki finał w Srodę 16 grudnia o godzinie 17.00.


Druga próba przed "Wieczorem czytania wspomnień i piosenki polsk

2015-12-03 12:16:11

Zostały już rozesłane zaproszenia do osób, których wspomienia znajdą się w "Książce pełnej wspomnień" oraz władz. Jednocześnie w środę 2 grudnia odbyło się drugie spotkanie aktorów-amatorów z grupy teatralnej Poza 1, którzy konsultowali i ćwiczyli czytanie wspomnień.


Oddanie "Książki pełnej wspomnień" do druku i pierwsza próba do

2015-11-28 10:35:29

20 listopada wszystkie elementy "Książki pełnej wspomnień", czyli strony wstępne, teksty wspomnień, zdjęcia, loga itd. powędrowały do wrocławskiej drukarni "Aqrat" do składu i wydania. Na dzień dzisiejszy gotowy jest już skład trzonu ksiązki, bez projektu okładki. 

W piątek 27 listopada w budynku Biblioteki spotkali się po raz pierwszy aktorzy-amatorzy z grupy teatralnej Poza 1, którzy pod opieką pani Urszuli Konopko, dobierali i ćwiczyli czytanie fragmentów wspomnień najstarszych mieszkańców gminy Twardogóra.


Nadajemy ostastnie szlify wspomnieniom najstarszych mieszkańców

2015-11-06 15:53:38

Emerytowane poloniski panie Urszula Konopko i Krystyna Wojtkiewicz spotkały się w celu nadania ostatnich szlifów wspomnieniom najstarszych mieszkańców Gminy Twardogóra, w spotkaniu uczestniczyła też pani Aleksandra Dwornikowska - przewodnicząca Klubu Seniora. Panie wspólnie ustaliły treść wstępu do "Ksiązki pełnej wspomnień".


Emerytowane polonistki przystąpiły do korekty spisanych wspomnie

2015-10-15 14:21:42

Korektą spisanych wspomnień z najstarszymi mieszkańcami miasta i gminy Twardogóra  zajęły się emerytowane polonistki:

Pani Krystyna Wojtkiewicz oraz Pani Urszula Konopko


Zebrano kolejne wywiady z najstarszymi mieszkańcami gminy Twardo

2015-10-09 17:48:43

Zebrano kolejne wywiady z najstarszymi mieszkańcami miasta i gminy Twardogóra:

Panią Katarzyną Drażniowską z d. Miziniak ur. 10.01.1932 r. w Malinowie, powiat Rudki, woj. lwowskie

Panią Ireną Skowerą ur. w 1926 r. we wsi Buczek pow. kępiński,

Panią Zofią Hołubką ur. 22.03.1948r. wspominającą swoich rodziców Anielę i Teofila Potyrałów,

Panią Czesławą Nicpoń z d. Durman ur. 14.08.1943r. w Kaliszu,

Panią Barbarą Wierzbicką opowiadającą o swojej mamie Gertrudzie Hoi z d. Kalke ur. 15.10.1919r. w Zakrzowie,

Panią Józefą Miernik z d. Hanicką ur. w grudniu 1928r. w Hucisku, powiat Brody woj. tarnopolskie,

Panią Marią Krasicką z d. Muzyka ur. 20.08.1939r. w Siemikowcach woj. tarnopolskie,

Panią Krystyną Górzyńską z d. Chodacką ur. 1.11.1936r. w Woli Filipowskiej koło Krakowa,

Panią Ludwiką Dudą z d. Mokrzycką ur. 10.06 1912r. w Malinowie, parafia Tuligłowy, powiat Rudki, woj. lwowskie,

Panem Józefem Krasickim ur. 4 .08.1933r. w Hucisku Brodzkim powiat Brody woj. tarnopolskie,

Panem Henrykiem Bajcarem ur. w 1953r. wspominającym swoich nieżyjących rodziców Franciszkę Bajcar z d. Grabowską i Karola Bajcara z Malinowa oraz żyjące stryjenke Stanisławę Winnicką ur. 1926r. i ciocię Stanisławę Babij z d. Grabowską ur. 1926r.,

Panią Marią Pater z d. Zawadką ur. 18.12.1932r. w Mierzycach pow. Wieluń,

Panią Władysławą Fraszczyk z d. Jakubowską ur. 29.01.1923r. w Oporówku k. Leszna,

Panem Janem Fraszczykiem ur. 1.01.1924r. w Rybakach k. Wdzydz Tucholskich,

Panią Genowefą Górecką ur. 7.03.1932r. w miejscowości Jeziorna pow. Wieluń.

Panią Anną Szydełko ur. 15.09.1938r. w Hucisku Brodzkim powiat Brody woj. tarnopolskie,


Wolontaiusze przy pracy

2015-09-26 13:44:50

Przy projekcie "Książka pełna wspomnień" pracują następujący młodzi wolontariusze:

- Ilona Wilk - Zespół Szół Ponadgimnazjalnych im. J. Iwaszkiewicza w Twardogórze,

- Jagoda Stężała - Zespół Szół Ponadgimnazjalnych im. J. Iwaszkiewicza w Twardogórze,

- Krzysztof Schneider -Zespół Szół Ponadgimnazjalnych im. J. Iwaszkiewicza w Twardogórze,

- Lucyna Wilk - Zespół Szół Ponadgimnazjalnych im. J. Iwaszkiewicza w Twardogórze,

- Marcelina Pluta - Gimnazjum nr 1 w Twardogórze,


Ruszyło nagrywanie i spisywanie wspomnień najstarszych mieszkań

2015-09-14 16:31:01

Członkowie Klubu Seniora i inni mieszkańcy naszej gminy "ruszyli" spisywać wspomnienia najstarszych mieszkańców Twardogóry i okolicznych wsi.

Nagrano lub spisano wspomnienia następujących osób:

- pani Heleny Nowak ur. 24.09.1933 r., która przyjechała do Twardogóry w 1947 r. z Krotoszyna,

- pani Franciszki Hańćkowiak ur. 21.09.1940r. we Lwowie, która przyjechała do Twardogóry w 1958 r.,

- pani Danuty Pilarczyk ur. 21 10.1928 r, która przyjechała do Twardogóry z lubelskiego,

- pani Janiny Miernik-Sokołowskiej ur. w 1929 r. w Suchedniowie powiat kielecki, która przyjechała do Twardogóry w 1946 r.,

- pani Janiny Deski z d. Kilimniak ur. 8.09.1934r. we wsi Rosochowaciec, powiat Podhajce, województwo tarnopolskie, która przyjechała wsi Chełstów w 1945 r.,

- pana Ludwika Hliwy ur. 7.10 1936 r. w Malinowie, poczta Komarno, powiat Rudki, województwo lwowskie, która przyjechała do Twardogóry w grudniu 1945 r.,

- pani Kazimiery Świderskiej z domu Szypa ur. 15.09.1929 r. w Malinowie, poczta Komarno, powiat Rudki, województwo lwowskie, która przyjechała do Twardogóry 2 grudnia 1945 r.,

- pani Katarzyny Jachnickiej z domu Szypa ur. 28.02.1931 r. w Malinowie, poczta Komarno, powiat Rudki, województwo lwowskie, która przyjechała do Twardogóry  2 grudnia 1945 r.,

- pana Józefa Herberta Obiegło ur. w 1932 r. w Cieszynie, który przyjechał do Twardogóry w 1948 r., oraz jego żony Marii.

Wolontariusze pracują już nad spisywaniem nagranych wspomnień


Reklamujemy projekt

2015-07-09 12:45:40

Wiadomości reklamujące projek i zachęcające do udziału w nim znalazły się w numerze 2/2015 Twardogórskiego Informatora Samorządowego oraz na stronie internetowej Gminy Twardogóra www.twardogora.pl


Plakaty i ulotki reklamują projekt

2015-06-26 15:54:37

Pod koniec czerwca wiadomości o realizowanym przez Klub Seniora pod patronatem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze projekcie "Książka pełna wspomnień" pojawiły się na stronie internetowej Gminy Twardogóra http://pl.twardogora.pl/index.php oraz w Twardogórskim Informatorze samorządowym. Wydrukowane zostały także plakaty i ulotki reklamujące projekt oraz wypisane duże plakaty z Działaj Lokalnie.


Aleksandra Dwornikowska - przewodnicząca Klubu Seniora

tel. 661 144 523,

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze

tel. 71 315 80 17

e-mail: bibdzieci@go2.pl