Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Spichlerz pamięci Zielonego Liceum - aktywizacja uczniów, nauczycieli i absolwentów I LO w Miliczu

We wrześniu br. roku I Liceum Ogólnokształcace w Miliczu miało obchodzić jubileusz 75-lecia swego istnienia. Niestety z powodu pandemii obchody jubileuszu zostały odwołane i przeniesione na przyszły rok. Nasz projekt odpowiada na potrzeby integracji absolwentów I LO z obecnymi oraz emerytowanymi nauczycielami i uczniami tej szkoły. W dobie pandemii, gdy wszelkie kontakty są ograniczone, ten projekt będzie integrował wymienioną grupę odbiorcow wobec wspólnego celu - dokumentowania historii szkoły, wspomnień o szkolnych czasach. Efektem projektu będzie strona internetowa, która w ciekawy i nowoczesny sposób będzie przybliżała bogatą historię Zielonego Liceum. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni absolwenci, nauczyciele i uczniowie - obecnie działa już mała, ale bardzo aktywna grupa absolwentów (dwóch fotografów, dziennikarz, pracownik działu marketingu) oraz nauczyciel i uczeń, ale w miarę rozwoju projektu grupa ta będzie większa, bo w prace nad stroną internetową włącza się inni członkowie stowarzyszenia, absolwenci, nauczyciele i uczniowie. Realizacja projektu potrwa 6 miesięcy. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych - kontakt z koordynatorką projektu: magdalena.fortuniak@gmail.com.

Głos Milicza o konkursie Pokolenia Zielonego Liceum

2020-12-22  00:05

Na koniec projektu - w ramach podsumowania - zamieszczamy artykuł, który ukazał się w Głosie Milicza 2 grudnia - a więc po ogłoszeniu werdyktu jury, i podaje wyniki konkursu. Zwycięska praca ma się ukazać w osobnym artykule po Świętach.


Nagrody w konkursie wręczone, a strona działa!

2020-12-02  22:43

Nagrody w konkursie wręczone! W sobotę 28 i niedzielę 29 listopada Damian Stachowiak - prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu - oraz Magdalena Fortuniak - koordynatorka projektu Spichlerz pamięci Zielonego Liceum spotkali się z laureatami konkursu Pokolenia Zielonego Liceum i wręczyli im nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Miliczu, sponsora projektu.
Z powodu pandemii nie było uroczystej gali, ale każde spotkanie było przemiłe i zmieniło ten weekend w dwudniowe święto. Tylko do dwóch laureatów nie dotarliśmy osobiście, ale nagrody wręczymy lub prześlemy im w najbliższych dniach, podobnie jak wyróżnienia - książki ufundowane przez Stowarzyszenie Absolwentów. Dziękujemy naszemu sponsorowi - Bank Spółdzielczy w Miliczu wspiera nasze działania od wielu lat i jest niezawodnym partnerem. Prace konkursowe można przeczytać na naszej stronie www.spichlerzpamieci.pl


Konkurs Pokolenia Zielonego Liceum rozstrzygnięty!

2020-11-25  22:14

Komisja konkursowa w składzie: Marzena Rokita, Agnieszka Nowacka (dyrekcja I LO) oraz Henryka Skrzynecka, Małgorzata Posacka i Magdalena Fortuniak (Stowarzyszenie Absolwentów I LO) oceniła 15 prac, które zostały przesłane lub przekazane na konkurs "Pokolenia Zielonego Liceum". W swym werdykcie komisja była zgodna, nagradzając te prace, które wyróżniały się pod względem oryginalnego ujęcia tematu, wartości kronikarskiej lub osobistego odniesienia do relacji uczeń - nauczyciel. Oto wyniki: W kategorii Wspomnienia I miejsce - Marcin Ziętkiewicz za pracę pt. "Zielone Liceum i duch Schulza"; II miejsce - ex aequo Kazimierz Laskowicz za pracę "Jakie młodzieży chowanie..." oraz Adam Wiernasz za "Idea Studio – zielona filmówka z lat 2006-2009"; III miejsce - ex aequo Teresa Radecka za wspomnienia z lat szkolnych oraz Beata Jaskulska za pracę pt. "Pani Profesor". W kategorii Wywiad I miejsce - Jadwiga Teresa Stępień za wywiad pt. "Dyrektor Witold Krzyworączka we wspomnieniach Stanisławy Stępień"; II miejsce - Andrzej Seredyński za oryginalny wywiad z samym sobą; III miejsce - Grzegorz Ocharski za wywiad z kolegą ze szkolnej ławy Piotrem Lisiakiem. Wszyscy laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Miliczu - o nagrodach napiszemy w osobnym poście i postaramy się doręczyć je laureatom osobiście lub wysłać pocztą. Komisja konkursowa jednogłośnie zdecydowała, że wyróżnienia otrzymają wszyscy pozostali uczestnicy konkursu - ich prace były bardzo ciekawe i cenne dla historii naszej Szkoły. Otrzymaliśmy jedną pracę z Wielkiej Brytanii od byłego nauczyciela I LO Jarosława Deca (dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie!), prace od mieszkańców powiatu milickiego i Wrocławia, absolwentów różnych pokoleń (Teresa Radecka to jedna z pierwszych absolwentek I LO, Marianna Niedzielska jest uczennicą II klasy Zielonego Liceum). A oto wyróżnieni w kolejności alfabetycznej: Adam Aleksandrowicz, Janina Drozdowska (Łozińska), Jarosław Dec, Joanna Monastyrska, Marianna Niedzielska, Zofia Pietryka, Cezary Tajer. Wszyscy wyróżnieni otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Miliczu. Ogromnie dziękujemy za udział w konkursie, a komisji - za trudną pracę, bo poziom konkursu był wysoki i na tyle wyrównany, że przyznano nagrody ex aequo. Wspomnienia i wywiady zostaną opublikowane na portalu Spichlerz Pamięci Zielonego Liceum, o czym będziemy informować na Facebooku. Gratulujemy i dziękujemy!!!


Komisja konkursowa działa, a my nagrywamy wywiady

2020-11-23  22:09

Komisja konkursowa w składzie: Marzena Rokita, Agnieszka Nowacka (dyrekcja I LO) oraz Henryka Skrzynecka, Małgorzata Posacka i Magdalena Fortuniak (Stowarzyszenie Absolwentów I LO) mają pełne ręce roboty, bo oceniają 15 prac nadesłanych na konkurs "Pokolenia Zielonego Liceum": 4 w kategorii wywiad i 11 w kategorii Wspomnienie. Ale nie znaczy to, że u nas poza tym nic się nie dzieje - wolontariusze, czyli dziennikarsko-reporterski tandem Sebastian Stelmach i Łukasz Gościniak, nagrywają pierwsze wywiady na potrzeby naszego portalu - dziś gościli u pani Jadwigi Teresy Stępień i jej mamy Stanisławy, aby nagrać dwa ciekawe wywiady reprezentantek dwóch pokoleń naszego Zielonego Liceum. Czekamy na efekty ich pracy!


Głos Milicza o Spichlerzu Pamięci

2020-10-28  11:43

Lokalny tygodnik Głos Milicza zamieścił dziś (28.10.2020) artykuł o projekcie Spichlerz Pamięci, w którym pojakwiła się informacja o idei tegorocznego konkursu Działaj Lokalnie oraz o pomyśle na uczczenie Jubileuszu I LO w Miliczu w przestrzeni wirtualnej.


Materiały informacyjne o projekcie

2020-10-28  11:13

Na początku października przystapiliśmy do szerokiej promocji konkursu "Pokolenia Zielonego Liceum" - grafikę na roll-up i plakaty opracował Dawid Skowroński (firma Daskograf) - absolwent Zielonego Liceum. Roll-up i jeden plakat pojawiły się w holu Szkoły, a trzyy kolejne plakaty trafiły do: Biblioteki Publicznej, Urzędu Miejskiego w Miliczu i Banku Spółdzielczego w Miliczu. O konkursie aktywnie przypomina też profil na facebooku, stworzony na potrzeby projektu.


Zebranie Sprawozdawcze Zarządu

2020-10-21  15:59

26 września odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu, na którym było omawiany nasz projekt i stan jego realizacji. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 30 marca 2004 roku, w przyszłym roku obchodzić więc będzie 15-lecie swej działalności. Pierwszym prezesem był Ireneusz Kowalski, po nim Józef Fedorowski, a obecnie - Damian Stachowiak. Przez te wszystkie lata słowem, finansami lub działaniem wspierało nas wiele osób, podmiotów i instytucji - poniżej kilka zdjęć z minionych zebrań Zarządu i tegoroczne - pod znakiem pandemii.


Strona już gotowa - teraz trzeba ja wypełniać!

2020-10-21  15:37

W ostatnich dniach września dobiegły końca prace nad budową strony internetowej naszego projektu. Nie znaczy to jednak, że w naszym projekcie nic się nie dzieje! Teraz przyszedł czas na żmudne wypełnianie poszczególnych kategorii ciekawymi notkami dotyczącymi historii Zielonego Liceum. Wymaga to czasu i obrabiania materiałów. Na szczeście mamy do dyspozycji skaner, możemy więc buszować w kronikach szkolnych. Ważnym elementem - zwłaszcza jesli chodzi o ostatnie lata - jest też Strona WWW I LO. Na szczeście możemy liczyć na pełną pomoc dyrekcji liceum, która udostępnia nam materiały.


Nasz webmaster działa :)

2020-08-06  15:50

Opracowanie informatyczne naszej strony powierzyliśmy Adamowi Wiernaszowi - programiście z Wrocławia, który jest absolwentem naszego LO. Adam robił wiele stron WWW i służy nam swoim doświadczeniem - na spotkaniu z Magdą Foortuniak pomógł w wyborze tzw. "skórki" - zewnętrznego wyglądu strony, oraz dokonał podziału materiału na kategorie.


Zebranie Zarządu - podsumowanie i planowanie

2020-08-06  12:07

We wtorek 28 lipca Zarzad SA I LO spotkał się w plenerze, korzystajac z gościnności koleżanki Magdaleny Fortuniak. Zebranie było okazją do podsumowanie dotychczasowych działań w sprawie projektu Spichlerz pamięci (wybór wykonawcy strony, zakup nazwy, miejsca na serwerze i wordpressa, zakup skanera, przeglad kronik szkolnych i skanowanie) i ustalenia planu działań na najbliższe tygodnie. najważniejsze jest teraz stworzenie strony internetowej i wypełnianie je zgromadzonym dotąd materiałem. Po omówieniu aaktualnych spraw zebrani, w wakacyjnej, luźnej atmosferze poruszali w rozmowach przeróżne tematy związane z Zieloną Szkołą i nie tylko.


Mamy już skaner!

2020-07-23  15:28

Ze środków pozyskanych w ramach tego projektu od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności nasze stowarzyszenie zakupiło przewidziany w kosztorysie skaner. Będzie on nam potrzebny do skanowania materiałów i zdjęć. Na pierwszy ogień pójdą oczywiście szkolne kroniki. Zarząd naszego Stowarzyszenia postanowił, że skaner trafi do wyznaczonego gabinetu w I LO, gdzie pracował będzie na nim nasz wolontariusz Kacper. Po zakończeniu projektu będzie zaś użyczany Szkole. Uroczyste przekazanie sprzętu (a zarazem otwarcie przesyłki od kuriera, któremu towarzyszyło typowe dla takich momentów zaskoczenie i radość z zakupów) odbyło sie w poniedziałek 20 lipca. Sprzęt na ręce Pani wicedyrektor Marzeny Rokity przekazał sekretarz naszego Stowarzyszenia Adam Aleksandrowicz. Kacper w ramach wolontariatu ochoczo wziął się za instalację oprogramowania i próbne skany. Ku naszej radości ten model jest przystosowany do skanowania grubych książek, a nawet klisz i slajdów!

Pan Adam wykorzystał pobyt w I LO do prac nad kronikami - przyniósł materiał zdjęciowy z wydarzenia sportowego z lat 60., które nie znalazo się na kartach kroniki, a było bardzo ważne dla jego i jego rówieśników. Postanowiliśmy zrobić 'Erratę" i uzupełnić kronikę - materiał ten na pewno trafi też na naszą przygotowywaną stronę WWW.


Drugie spotkanie, czyli poszukiwacze na tropie niezwykłości

2020-07-06  15:47

We wtorek 30 września odbyło się drugie spotkanie wolontariuszy, w którym wzięli udział: Magdalena Fortuniak, Kacper Możdrzech i Łukasz Gościniak. Role wolontariuszy były z góry podzielone: Kacper miał wertować kroniki szkolne i zaznaczać wartościowe fragmenty do skanowania, Łukasz - fotografować różne niezwykłości naszego liceum - stare pomoce naukowe, ciekawe miejsca itp., Magda zaś miała koordynować i ułatwiać ich prace. Niezrównanym pomocnikiem ze strony Szkoły okazała sie Pani Basia, która - jak zapewniła p. wicedyrektor - zna każdy kąt Zielonego Liceum. Dzięki jej uprzejmości i cierpliwości Łukasz i Magda mieli szansę cofnąć czas i dostać się w miejsca, w których bywali za uczniowskich czasów lub tylko marzyli, by się tam dostać. Bo któż  z dawnego pokolenia uczniów Zielonego Liceum nie marzył, by znaleźć się na zapleczu gabinetu chemicznego - w królestwie p. profesora Hanysza? Któż nie chciał zerknąć do tajemniczych skrzynek wojskowych śp. prof.  Bonifacego Możdżyńskiego, które wzbudzały grozę w niejednym pacyfiście? Kto wreszcie nie marzył, by dostać się przez tajemne przejście na licealny strych, a stamtąd na wieżę? Opowieści o śmiałkach, którzy tam dotarli, krążyły wśród uczniów każdego rocznika, ale niewielu się to udało. Łukasz, jako lokalny fotograf wieżę I LO zdobył już nie raz, nie dwa, ale dla Magdy była to premiera. Wrażenia były niezapomniane.


Pierwsze spotkanie wolontariuszy - burza mózgów

2020-07-02  11:44

24 czerwca w pokoju nauczycielskim I LO mieliśmy zaplanowane zebranie z dyrekcją Zielonego Liceum w sprawie naszego projektu. Ale los bywa złośliwy - po przyjściu dowiedzieliśmy sie, że pani dyrektor Iwona Lewandowska-Maćkowiak jest na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Ogromną pomoc okazała nam jednak pani wicedyrektor Marzena Rokita, która - mimo obowiązków związanych z maturami - z doskoku towarzyszyła nam podczas zebrania i udostępniła do przejrzenia kroniki szkolne.


Startujemy! - uroczyste podpisanie umowy dotacji

2020-07-01  12:33

W poniedziałek 22 czerwca br przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu podpisali umowę dotacji w wysokości 5500 zł na realizację projektu „Spichlerz pamięci Zielonego Liceum - aktywizacja uczniów, nauczycieli i absolwentów I LO w Miliczu”.