Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2021

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Zazieleńmy Zielone Liceum na 75-lecie Szkoły

Obecnie skwer przed i LO w Miliczu to typowe postkomunistyczne zieleńce, obsiane trawą i obsadzone żywopłotem z ligustrów. Tereny zielone są zbyt ubogie gatunkowo i nie spełniają funkcji użytkowych, ekologicznych i reprezentacyjnych, a uczniom brakuje przyjaznej przestrzeni, w której mogliby w spokoju uczyć się i rozmawiać. Chcemy to zmienić i wiemy, jak to zrobić, ale musimy działać wspólnie, bo Zielone Liceum to nasze wspólne dobro i tylko razem możemy przyczynić się do pozytywnej zmiany. Chcemy zaangażować społeczność szkoły i jej absolwentów, by powstało różnorodne gatunkowo miejsce przyjazne przyrodzie i uczniom, a zarazem roślinna wizytówka I LO w 75-lecie jego istnienia. Ważne jest też, by uczniowie i absolwenci poprzez uczestnictwo w pracach nad tym zielonym miejscem zintegrowali się w działaniu dla szkoły i przyrody, by nauczyli się, że warto działać lokalnie.

Stowarzyszenie Absolwentów I LO działa od ponad 10 lat, a w Programie "Działaj Lokalnie" uczestniczymy po raz drugi. W poprzedniej edycji realizowaliśmy projekt "Spichlerz pamięci Zielonego Liceum".

Ruszyła rekrutacja wolontariuszy

2021-10-18 14:16:56

W ostatnim numerze Głosu Milicza 13.10.2021 ukazało się ogłoszenie dot. rekrutacji wolontariuszy do projektu "Zazieleńmy zielone Liceum na 75-lecie szkoły". Plakaty o podobnej treśc pojawiły się w I LO, w UM w Miliczu i starostwie Powiatowym, w Banku Spółdzielczym w Miliczu oraz w Bibliotece Publicznej w Miliczu.


Milicki ZUk przygotowuje teren pod nasadzenia przed gmachem I LO

2021-10-13 15:32:55

Milicki ZUK na zlecenie Starostwa Powiatowego w Miliczu przygotowuje teren pod nasadzenia - prace rozpoczął od usunięcia tych fragmentow żywopłotu, które były w opłakanym stanie, oraz od naprawy murku, na którym w centralnej cześci pojawią sie ławeczki. Murek będzie jeszcze oczyszczony. Prace przygotowawcze przebiegają bardzo profesjonalnie i sprawnie - żywopłoty udało się usunać bez naruszenia ciągów pieszych.


Spotkanie ze starostą, dyrekcją szkoły i dyrektorem ZUK pod gmachem I LO

2021-10-10 09:54:23

W środę 6 października pod gmachem I LO w Miliczu odbyło się spotkanie robocze ze starostą milickim Sławomirem Strzeleckim, dyrektor I LO Marzeną Rokitą, kierownik Wydziału Dróg Powiatowych Beatą Krzyżanowską i dyrektorem milickiego ZUK-u Mariuszem Dąbrowskim w sprawie prac przygotowawczych dot. projektu zieleni przed gmachem szkoły. Stowarzyszenie Absolwentów reprezentowała koordynatorka projektu Magdalena Fortuniak. Ustalono zakres prac - usunięcie żywopłotów i przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz oczyszczenie murku i montaż ławek, które na zlecenie Starostwa Powiatowego wykona milicki ZUK. Nasz projekt wchodzi więc w fazę wykonawczą, a prace mają się rozpocząć 11 października.


Konserwator zabytków wreszcie dał nam odpowiedź

2021-10-10 09:00:53

W połowie września, a więc  po ponad 1,5 miesiąca od wysłania wniosku, wreszcie otrzymaliśmy odpowiedź konserwatora zabytków w sprawie naszego projektu nasadzeń zieleni przed gmachem I LO. Konserwator niestety sprzeciwił się nasadzeniom w formie drzew - nasze buki kolumnowe będą więc musiały zostać zastąpione krzewami. W tej sprawie 24 września odbyło się spotkanie robocze w Starostwie Powiatowym w Miliczu z nowo mianowaną kierowniczką Wydziału Dróg Powiatowych Beatą Krzyżanowską. Ale mamy zgodę na częściową wycinkę żywopłotów z uwagi na ich fatalny stan. Możemy więc ruszać z pracami!


Spotkanie w Starostwie Powiatowym - mamy zielone światło na realizację naszego projektu

2021-06-15 00:27:35

11 czerwca w Starostwie Powiatowym w Miliczu Zarząd naszego Stowarzyszenia w składzie: Damian Stachowiak - prezes, Adam Aleksandrowicz - sekretarz i Magdalena Fortuniak - członek Stowarzyszenia i koordynatorka projektu oraz Maja Trafankowska - absolwentka naszej Szkoły i ekspert w sprawach rewitalizacji terenów zielonych, spotkał się w tej sprawie ze starostą milickim Sławomirem Strzeleckim i dyrektor I LO Marzeną Rokitą. Panu Staroście nasz projekt bardzo się spodobał. Włodarz, który jest również członkiem naszego stowarzyszenia i przez wiele lat był nauczycielem i dyrektorem I LO, zadeklarował wsparcie i obiecał, że przedstawi temat projektu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu. P. Czeka nas jeszcze wiele uzgodnień, ale mamy zielone światło ze strony organu prowadzącego Szkoły, a od początku pełne wsparcie dyrekcji I LO, za co serdecznie dziękujemy!


Koordynatorka projektu: Magdalena Fortuniak, e-mail: magdalena.fortuniak@gmail.com