Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2006

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Zapomniana natura

Projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej

Cel projektu:
Zagospodarowanie zaniedbanego parku Prowadzenie zajęć lekcyjnych na odnowionym terenie, powstanie ścieżki przyrodniczej.
Rezultaty:

Mieszkańcy wsi zintegrowali się poprzez wspólne działania na rzecz parku. Wykonano prace ciemne i porządkowe oraz stoły i ławy drewniane. Wykonano tablice informacyjne do ścieżki ekologicznej. Zorganizowano festyn i wydano broszurkę informacyjną