Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2011

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Razem uczmy się ratować

W wielkim skrócie o tym co jest meritum naszego projektu.

ZHP w ramach Harcerskiego Klubu Ratowniczego prowadzi przedsięwzięcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz promocji zdrowego stylu życia. Realizuje to poprzez kursy pierwszej pomocy, warsztaty doskonalące, zawody ratownicze oraz pokazy prowadzone przez instruktorów Harcerskiej Szkoły Ratownictwa i Ratowników ZHP.


 Widzimy potrzebę edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ponieważ jak pokazują badania, w Polsce w wypadkach średnio przez 2 dni ginie 30 osób, a codziennie rannych zostaje 172 osoby. Jak pokazują statystyki, gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi umiał udzielać pierwszej pomocy, udało by się uratować w ciągu roku milion osób . Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz podniesienie wrażliwości odbiorców projektu na krzywdę otaczających ich ludzi. Dzięki temu ludzie będą reagowali na sytuacje wymagające udzielania pierwszej pomocy, ponieważ będą chcieli je dostrzegać, a ponadto będą potrafili tej pomocy udzielić.

Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu warsztatów, pokazów oraz innych działań medycznych mających na celu zwiększenie teoretycznych i przede wszystkim praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Pozyskany sprzęt(apteczki, fantomy do ćwiczeń, krótkofalówki, sprzęt medyczny) umożliwi nam efektywne przeprowadzanie zajęć z pierwszej pomocy. Ponadto dzięki sprzętowi będziemy w stanie przedstawić podstawy pierwszej pomocy w interesujący sposób dla odbiorców projektu, niekonieczne mających wcześniej styczność z pomocą przedmedyczną. Ciekawa forma przeprowadzanych przez nas form szkoleniowych gwarantuje również szersze grono odbiorców co dodatkowo podnosi rangę naszych przedsięwzięć i zwiększa rezultat wykonanych zadań. Zakupiony sprzęt przyciągnie również do naszej grupy kolejnych kandydatów, którzy po przeszkoleniu w ramach naszej organizacji będą zajmowali się dalszym przekazywaniem wiedzy, ponieważ będą postrzegali członkowstwo w grupie jako atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu.

I po manewrach!

2011-11-23 00:00:00

I po II Chorągwianych Manewrach Ratowniczych 2011 w Miliczu. Zobaczmy co udało się uczestnikom uratować.


Pokaz PP - Odłowy 2011

2011-11-23 00:00:00

Reportaż z pokazu pierwszej pomocy podczas Odłowów Karpia na Ostoi 2011.


Pierwsza pomoc i Święto Karpia Milickiego

2011-11-24 00:00:00

Relacja z pokazu i warsztatów pierwszej pomocy podczas obchodów Święta Karpia Milickiego.


Koordynator projektu: phm. Marcin Chudziński
tel: 605 989 999
e-mail: marcin.chudzinski@o2.pl
Adres biura:
al. Lipowa 1, 56-300 Milicz