Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2006

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Bezpieczne podwórko

Projekt realizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Żmigród

Cel projektu:
Zorganizowanie czasu wolnego grupie 30-to osobowej młodzieży w wieku 12-18 lat, z terenu gminy Żmigród oraz właczenie dorosłych w realizację projektu(pomoc przy przeprowadzaniu survivalu - sprawdzanie sprzęt, asekuracja w czasie zajęć z survivalu) oraz przeszkolić dorosłych w zakresie asekuracji i sprawności sprzętu. Przeprowadzenie konkursu z udzielania pierwszej pomocy oraz pokazow ratownicta.

Efekty:
Grupa młodzieży zaangażowana w projekt potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą w czasie spotkań, na których uczyli się zjazdów na linach oraz udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, rozwinęli swoją wyobraźnię podczas gier fabularnych. Dzięki projektowi u 20 osób zauważono podniesienie samooceny. Poszczególni młodzi ludzie stali się z czasem bardziej odpowiedzialni co było wynikiem prac w  zespole. Zauważono znaczny wzrost zainteresowania tematyką udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, głównie dzięki rozprowadzanym broszurą.