Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2006

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Bądź top mów stop

Projekt realizowany przez Młodzieżową Radę Miejską w Miliczu

Cel projektu:

Oznakowanie punktów sprzedaży używek logo akcji w celu zwrócenia uwagi na ograniczenie dostępu dzieciom do używek. Zainteresowanie młodzieży atrakcyjnymi gadżetami z logo akcji i zachęcanie do świadomego identyfikowania się z celami akcji. Wskazanie możliwości spędzania wolnego czasu.


Realizacja:
Poinformowano o celach i działaniach akcji wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Milicz. Włączono w akcję 45 punktów sprzedaży używek w Gminie Milicz. Zamówiono i rozdano 2400 szt. gadżetów z hasłem i logo akcji. Zauważono podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych( w tym władz lokalnych) związanej z profilaktycznymi działaniami akcji poprzez identyfikację logo i hasła akcji oraz zaangażowanie( oznakowanie) lokalnych sprzedawców. Wskazano możliwości wpływania młodzieży na postawy i zachowania dorosłych. Utożsamianie się przez dzieci i młodzież z celami akcji poprzez noszenie gadżetów miało na c