Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2006

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Uczymy się wspólnie-młodzieżowi przewodnicy po parku

Cel projektu:
Warsztaty dla uczniów i nauczycieli przygotowujące do pełnienia roli przewodników na terenie własnego miejsca zamieszkania.

Rezultaty:
- zebrano niezbędne pomoce naukowe i materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć
- udało się zainteresować i włączyć do realizacji projektu młodzież milickich szkół – ponadgimnazjalnych ( I LO, II LO, ZSLi A) i gimnazjum milickiego
- podczas zajęć terenowych młodzież (młodzi przewodnicy) i nauczyciele poznali lub uzupełnili swoją wiedzę o parku milickim, korzystając z materiałów dydaktycznych i metodycznych zawartych w publikacji ”Ścieżka dydaktyczna w Zespole Pałacowo- Parkowym w Miliczu”
- wykonano dokumentację fotograficzna i zebrano materiały przyrodnicze
-opracowano projekt i wydano wkładkę pt „ Najczęściej spotykane gatunki ptaków w parku milickim”
- promocja- zaprezentowano projekt podczas sesji naukowej, sympozjum ekologicznego, wielokrotnie ukazywały się informacje i artykuły w prasie lokalnej.
- nauczyciele i młodzież zintegrowała się i zaktywizowała w działaniach związanych z poznawaniem swojego miejsca zamieszkania
- młodzi przewodnicy przeprowadzili zajęcia terenowe i wycieczki po parku milickim praktycznie przygotowując się do roli przewodnika
- ok. 200 osób (dzieci przedszkolne, szkół podstawowych, gimnazjów, szkól ponadgimnazjalne, studenci, turyści)uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez młodzieżowych przewodników
- zorganizowano konferencję podsumowującą projekty realizowane w regionie Doliny Baryczy w ramach programu „Działaj Lokalnie” – popularyzując ideę działania na rzecz rozwoju środowiska lokalnego i podejmowania inicjatyw społecznych
- przeprowadzono ewaluację projektu „Uczymy się wspólnie- młodzieżowi przewodnicy po parku milickim” w celu uzyskania opinii uczestników o realizacji projektu i zaplanowaniu dalszych działań