Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Dokumentacja

Ochrona danych RODO

Klauzula informacyjna ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” dotycząca przetwarzania danych w ramach programu "Działaj Lokalnie"Poniżej mogą Państwo zapoznać się z zasadami składania wniosków w konkursie Działaj Lokalnie, praktycznymi poradami dla realizatorów projektów oraz można pobrać formularze dokumentów przydatne podczas realizacji projektów.

 

ROBOTY BUDOWLANE - Poradnik dla Organizacji Pozarządowych - zawiera przepisy i porady jak realizować projekty nie będące stricte budowlanymi, a dotyczące placów zabaw oraz innych obiektów do rekreacji, parków, skwerów i terenów do rekreacji i wypoczynku (ławki, alejki, ogrodzenia, itp.), obiektów kultu (figur przydrożnych, kapliczek, krzyży, itp.), miejsc do obsługi mieszkańców lub turystów (wiat, palenisk, miejsc odpoczynku lub postoju, itp.), tablic, słupów lub urządzeń informacyjnych i reklamowych.

Jak łatwiej planować i realizować wspólnie projekty?

Jako inicjatywa lokalna, min. 3 osób fizycznych, możecie planować działania we współpracy z ośrodkiem Działaj Lokalnie (Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”). Przed złożeniem wniosku o grant przedstawcie nam swój pomysł i potrzeby we wniosku o zgodę ODL na realizację Inicjatywy DL.

wniosek o zgodę ODL na realizację Inicjatywy DL - formularz

 

Jeśli jako inicjatywa planujecie Państwo współpracę z jakąś instytucją, NGO (szkolą, biblioteką, organizacją posiadającą wpis do KRS) określcie swoje role i zadania w porozumieniu – umowie. 

umowa współpracy pomiędzy realizatorem o wnioskodawcą projektu.doc - wzór - 

 

Co powinienem wiedzieć składając wniosek do Programu Działaj Lokalnie?


Zapoznaj się z regulaminem konkursu grantowego „Działaj lokalnie” XI w 2019 roku

Regulamin konkursu grantowego "Działaj Lokalnie" XI w 2019 r. 


Zapoznaj się z formularzem wniosku - o takiej samej treści jak w generatorze

Fomularz wniosku do konkursu "Działaj Lokalnie" XI 2019  

 

Weź udział w spotkaniu informacyjnym, a tu zapoznaj się z prezentacją:

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców - potencjalnych grantobiorców Programu "Dzialaj Lokalnie" XI w 2019 r.

 

 

DOKUMENTY DLA GRANTOBIORCÓW:

Przewodnik do umowy grantobiorcy - zawiera wiele ważnych informacji oraz wzorów dokumentów dotyczących m. in. opisywania faktur, rozliczania pracy wolontariuszy a także zasad promowania projektu i zasad RODO.

 

Zapoznaj się z prezentacją  szkolenia dla grantobiorców:

Szkolenie dla grantobiorców Programu "Działaj Lokalnie" edycji XI w 2019 r. 

Zapoznaj się z warunkami i umową dotacji 

Umowa współpracy grupy nieformalne - wzór

Umowa dotacji z Inicjatywą DL - wzór 

Umowa dotacji z grantobiorcą - wzór 

Raport końcowy grantobiorcy - wzór  

Wniosek o wypłatę transzy.doc - wzór 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc - wzór 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku.pdf - wzór

Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć.pdf - wzór

 

Zapoznaj się z warunkami zmiany umowy i ewidencji działań wolontariuszy 

Porozumienie z wolontariuszem - wzór

Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza.doc - wzór

Karta ewidencji czasu pracy grupy wolontariuszy dla jedenej poz. budżetu.doc - wzór

lista obecności.doc -wzór

Oświadczenie partnera_darczyńcy.doc - wzór

Prośba o zmianę w umowie.doc - wzór

Zestawienie dokumentów.doc - wzór

 

Oświadczenie podatkowe dla zleceniobiorców oraz wykonawców umów o dzieło: 

Oświadczenie podatkowe - formularz